Reklama

Parse error in downloaded data

Krosno

Krosno

Krosno (2)

Wczoraj 28.06.2019 r. podczas zebrania odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie

Organ wykonawczy: Sołtys Ryszard Rybicki