Reklama

Parse error in downloaded data

Za Barwą

Osiedle nr 4

Osiedle nr 4 (8)

Trwają prace remontowe w związku z przebudową ulicy Sowinieckiej. W samym centrum kolejny fragment jest wyłączony z ruchu drogowego. Do 29 sierpnia nie przejedziemy na odcinku skrzyżowania z ul. Kolejową do przejazdu PKP.

Urzad Miejski poinformował o kolejnych zmianach w organizacji ruchu na ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Zmiany wynikają z remontu nawierzchni oraz budowy towarzyszącej mu infrastruktury.

W dniu dzisiejszym została odebrana budowa ulicy Brzechwy w Mosinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Od dnia 21.07.2020 r., godz.7:00 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w Mosinie na ulicy Sowinieckiej

16 czerwca 2020 została podpisana umowa na przebudowę ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Drogę przebuduje Powiat Poznański przy udziale Gminy Mosina i spółki Aquanet S.A.

Dokonano wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem trójstronnym Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim i Aquanet-em.

Jak poinformowała firma Impakt dzisiaj w nocy doszło do kradzieży ogrodzenia posesji przy ul. Leśmiana, należącej do firmy.

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 4 w Mosinie: