Reklama

Parse error in downloaded data

Osiedla

Trwają prace remontowe w związku z przebudową ulicy Sowinieckiej. W samym centrum kolejny fragment jest wyłączony z ruchu drogowego. Do 29 sierpnia nie przejedziemy na odcinku skrzyżowania z ul. Kolejową do przejazdu PKP.

Urzad Miejski poinformował o kolejnych zmianach w organizacji ruchu na ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Zmiany wynikają z remontu nawierzchni oraz budowy towarzyszącej mu infrastruktury.

Koncepcja przebudowy ul. Budzyńskiej wybrana. Będzie parking oraz ścieżki pieszo - rowerowe.

W dniu dzisiejszym została odebrana budowa ulicy Brzechwy w Mosinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Od dnia 21.07.2020 r., godz.7:00 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w Mosinie na ulicy Sowinieckiej

16 czerwca 2020 została podpisana umowa na przebudowę ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Drogę przebuduje Powiat Poznański przy udziale Gminy Mosina i spółki Aquanet S.A.

Dokonano wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem trójstronnym Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim i Aquanet-em.

Jak poinformowała firma Impakt dzisiaj w nocy doszło do kradzieży ogrodzenia posesji przy ul. Leśmiana, należącej do firmy.

Gmina Mosina otrzymała kolejne już dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w kwocie 455,472.72 zł przeznaczone będzie na budowę (wraz z odwodnieniem) ul. Świerkowej w Mosinie. Realizacja zadania planowana jest na okres między kwietniem a wrześniem tego roku.

Enea wydała komunikat o planowanym wyłączeniu prądu na terenie gminy Mosina w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Na osiedlu Nowe Krosno trwa budowa zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg. Wykonawcą robót budowlanych jest firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany.

Prosimy Państwa o udzielenie pomocy rodzinie z Mosiny, która 6 sierpnia 2019 r. przeżyła pożar w swoim mieszkaniu, w zabudowie szeregowej.

[VIDEO] W sobotę, 8. czerwca 2019 roku Zarząd Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie zorganizował dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Już w najbliższą sobotę, 8. czerwca Zarząd Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie tradycyjnie już organizuje rodzinny festyn.

14 marca 2019 roku w sali Gminnej Spółdzielni przy ul. Śremskiej w Mosinie odbyło się zebranie ogólne mieszkańców Osiedla nr 5 Nowe Krosno w Mosinie. Podczas spotkania dokonano wyboru zarządu osiedla na nową - tym razem 5 – letnią kadencję. W spotkaniu wzięli udział m.in. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Pan Adam Ejchorst oraz radni miejscy Wiesława Mania i Andrzej Raźny.

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 7 w Mosinie:

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie:

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 5 w Mosinie:

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 4 w Mosinie:

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie

Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 3 w Mosinie:

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 "Czarnokurz" w Mosinie

Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące działalności jednostek pomocniczych gminy Mosina. W oddzielnych artykułach będą pojawiać się newsy przedstawiające najważniejsze wydarzenia, zaproszenia na rozmaite eventy i spotkania a także relacje z działań rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do lektury oraz wszystkie zainteresowane osoby do współpracy.

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 "Śródmieście" w Mosinie