Reklama

Parse error in downloaded data

Reklama

Wyświetlenie artykułów z etykietą: remonty

Jak poinformował Urząd Miejski w Mosinie w dniu 28 sierpnia między godziną 7.00 a 10.00 zamknięty zostanie przejazd przez most w Krosinku.

Kierownik budowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz osób użytkujących przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej 431 Mosina – Rogalinek. Zdecydowano o reorganizacji prac tak aby były na tym etapie, ogólnego zaangażowania robót, mniej dokuczliwe dla wszystkich stron.

Dział: Rogalinek

W związku z budową mostu przez rzekę Wartę na DW nr 431 w m. Rogalinek, informujemy, że od dnia 24.08.2020 r. do dnia 30.06.2022 r. obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.

Dział: Rogalinek

Trwają prace remontowe w związku z przebudową ulicy Sowinieckiej. W samym centrum kolejny fragment jest wyłączony z ruchu drogowego. Do 29 sierpnia nie przejedziemy na odcinku skrzyżowania z ul. Kolejową do przejazdu PKP.

Dział: Osiedle nr 4

Urzad Miejski poinformował o kolejnych zmianach w organizacji ruchu na ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Zmiany wynikają z remontu nawierzchni oraz budowy towarzyszącej mu infrastruktury.

Dział: Osiedle nr 4

W ostatnim czasie wiele miejsca poświęca się na dyskusje wokół mosińskich inwestycji drogowych. Mieszkańcy narzekają na zbyt wolne tempo budowy dróg i korki. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu tematowi.

Dział: Aktualności

Koncepcja przebudowy ul. Budzyńskiej wybrana. Będzie parking oraz ścieżki pieszo - rowerowe.

Dział: Osiedle nr 6

W dniu dzisiejszym została odebrana budowa ulicy Brzechwy w Mosinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział: Osiedle nr 4

Od dnia 21.07.2020 r., godz.7:00 zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w Mosinie na ulicy Sowinieckiej

Dział: Osiedle nr 4

16 czerwca 2020 została podpisana umowa na przebudowę ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Drogę przebuduje Powiat Poznański przy udziale Gminy Mosina i spółki Aquanet S.A.

Dział: Osiedle nr 4