Reklama

Parse error in downloaded data

Reklama

Koronawirus

Senat z poprawkami uchwala specustawę

Napisane przez AdamW
Oceń ten artykuł
(0 głosy)

W nocy z poniedziałku na wtorek Senat podjął uchwałę w sprawie specustawy – jednej z kilku elementów tarczy antykryzysowej. Senatorowie zaproponowali kilkadziesiąt poprawek, którymi w dniu dzisiejszym zajmie się Sejm.

Za podjęciem uchwały głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. We wcześniejszych głosowaniach senatorowie poparli około 89 poprawek.

Jedna z najważniejszych poprawek zaproponowana przez Senat to zniesienie zaliczek na podatki, podatków czy opłat od firm w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
Poprawka zakłada również, że zniesione podatki byłyby przez przedsiębiorców uregulowane w późniejszym czasie, nie wcześniej niż 90 dni po zakończeniu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Kolejna ważna poprawka Senatu zakłada zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które ucierpiały w wyniku epidemii koronawirusa. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacałby 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 25 proc. miałby płacić pracodawca.
Warunkiem skorzystania z pomocy było by niezaleganie z podatkami czy składkami ZUS przez pracodawcę do końca trzeciego kwartału 2020 roku.

Kolejna poprawka pozwalała by radom gmin w 2020 roku obniżyć w drodze uchwały stawki podatku od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

przyjęte zostały poprawki zaproponowane przez stronę rządzącą – wykreślenie zapisu o zabezpieczeniu w postaci weksla dla mikro i małych firm oraz dalszego uelastycznienia zasad uruchamiania pomocy publicznej po decyzji Komisji Europejskiej

Senat zgodził się na rozwiązania pozwalające na wykonywanie szybkich testów przesiewowych oraz utworzenia funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa ze środków Unii Europejskiej przekazanych w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative. Chodzi o 20 mld zł, które byłyby przeznaczone w szczególności na zakup testów, sprzętu medycznego oraz dodatków do wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Kolejna poprawka pozwala na utworzenie Funduszu Płynności, którego celem jest wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Środkami tego Funduszu zarządzałby zarząd BGK, a przychodami Funduszu byłyby środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji zwanych "obligacjami COVID-19".

Akceptację Senatu zyskała również zmiana, która mówiła o tym, że zarząd lub rada nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Senat również wydłużył ważność upływających po 7 marca br. orzeczeń lekarskich lub psychologicznych. Zgodnie z tą poprawką byłyby one ważne jeszcze przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kolejna zmiana wprowadzona przez senatorów przewiduje objęcie rodziców dzieci do lat 12, które z powodu koronawirusa nie mogłyby uczęszczać do przedszkola czy szkoły dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym. Dotyczyłoby to też niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia.

Inna ze zmian zakłada, że wobec osób prowadzących działalność agroturystyczną stosowałoby się przepisy Prawa przedsiębiorców.

Natomiast Senatorowie opowiedzieli się za skreśleniem przyjętej w Sejmie zmiany Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Skreślono również zapisy dotyczące zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Czytany 224 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 kwiecień 2020 19:53

Skomentuj