Reklama

Parse error in downloaded data

Reklama

Koronawirus

Sejm uchwalił specutawę antykryzysową

Napisane przez AdamW
Oceń ten artykuł
(0 głosy)

W nocy z piątku na sobotę Sejm uchwalił specustawę o wsparciu dla firm w związku z epidemią.

Tarcza Antykryzysowa to przygotowywany przez rząd pakiet ustaw o szczególnych rozwiązaniach mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Z informacji publikowanych przez rząd wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Przyjęta w nocy ustawa to pierwsza część Tarczy Antykryzysowej, która ma się składać z pięciu filarów, na które składają się: obrona przed utratą pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. Do zrealizowania pakietu zaangażowane będą m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu.

Za ustawą głosowało 343 posłów, przeciw było 73, od głosu wstrzymało się 19. Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez PIS oraz jedną z propozycji Lewicy.

Wśród poprawek znalazły m. in. się zapisy pozwalające na wydatkowanie pieniędzy na walkę z koronawirusem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zachowanie prawa do świadczeń zdrowotnych osobom zwolnionym na mocy specustawy z opłacania składek i rekompensowanie ich NFZ z budżetu. Poprawka Lewicy dotyczyła przedłużenia terminu na wniesienie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W ustawie znalazły się między innymi zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach, a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 II 2020 r. Wprowadzono wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zl dla zleceniobiorców i samozatrudnionych jak i dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zaproponowano też czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych. Będzie można również odliczyć od dochodu darowizny przekazane na walkę z koronawirusem.

Sklepy zamknięte w niedzielę będą mogły w dni niehandlowe przyjmować towar, rozładowywać fo oraz wykładać na półki. W przyjętej ustawie znalazł a się również propozycja obniżenia o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych – do czasu zniesienia zakazu normalnego funkcjonowania.

Przedłużono również legalny pobyt oraz pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, umożliwiono gminom odstąpienie od pobierania podatku od nieruchomości dla firm, które w związku z epidemią straciły płynność finansową.

W myśl nowych przepisów wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także zarząd powiatu lub zarząd województwa uzyskają większą władzę w zakresie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Chodzi tu przede wszystkim o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywanie zmian w wieloletnich prognozach finansowych i w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę. W zapisach ustawy pojawiło się zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może pogorszyć wyniku budżetu jednostki).

Wójtowie zyskają m. in. uprawnienia do dokonywania zmian limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z możliwością podwyższenia limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nowymi przepisami wojewoda będzie mógł zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Będzie mógł także, na wniosek wójta zmienić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim.

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

Z informacji docierających z Parlamentu, senatorowie mają zająć się ustawą we wtorek. Premier Mateusz Morawiecki po głosowaniach w Sejmie zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by ten zwołał Senat jeszcze w sobotę.

Czytany 220 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 kwiecień 2020 19:47

Skomentuj