Reklama

Parse error in downloaded data

Reklama

Koronawirus

Komunikat Burmistrza Gminy Mosina

Napisane przez AdamW
Oceń ten artykuł
(0 głosy)

W dmiu 11 marca, na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie pojawił się kolejny komunikat Burmistrza Mosiny, Przemysława Mielocha z godziny 15.00.

Poniżej prezentujemy treść komunikatu:

Komunikat Burmistrza Gminy Mosina

W związku z wczorajszą decyzją Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach i szkołach podstawowych przekazujemy informację uzyskaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Druki do pobrania:

Z-15A - wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki na dzieckiem

ZAS-36 - oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

Działalność jednostek

Od dnia 11 marca do 29 marca 2020 r. zawieszam działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Galerii Sztuki w Mosinie. Dotyczy to wszystkich form organizowanych przez te jednostki, czyli np. wystawy, spotkania, festiwale, koncerty, zawody, warsztaty, zajęcia sportowe organizowane przez OSiR i organizacje pozarządowe, firmy i inne podmioty zewnętrzne. Zawieszeniu z korzystania podlegają także wszystkie obiekty administrowane przez te jednostki.

Jednostki prowadzą działalność administracyjną bez zmian, jednak proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum i kontakt za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

  • Mosiński Ośrodek Kultury - kultura.gmina.pl
  • Mosińska Biblioteka Publiczna wraz z filiami - bibliotekamosina.pl
  • Galeria Sztuki w Mosinie - galeriamosina.pl
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie - osirmosina.pl

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z zawieszeniem działalności wszystkich jednostek oświatowych w całym kraju oraz wiążącym się z tym obowiązkiem pozostawienia dzieci w domu oraz opieką nad nimi apeluję o pozostanie rodziców i dzieci w domu. Apel ten dotyczy również seniorów. Nie traktujmy tej przerwy w codziennych zajęciach jako dodatkowych ferii. Minimalizujmy wyjścia, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się patogenów oraz przestrzegajmy zasad higieny.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław MielochKomunikat Burmistrza Mosiny

źródło: mosina.pl

Czytany 278 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 maj 2020 19:23

Skomentuj