Reklama

Parse error in downloaded data

Aktualności

Wyświetlenie artykułów z etykietą: GIS

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wykrycie substancji alergennej – dwutlenku siarki w trzech partiach produktu pn. „Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g”, którego etykieta nie zawiera informacji o obecności tej substancji.

Dział: Aktualności

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 lipca 2020 r., Główny Inspektor Sanitarny informuje, że władze Holandii poinformowały poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofaniu kolejnej partii produktu „Rizi Olej z ryżu”, w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości – 13.09.2021.

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie jednej partii produktu pn. Papryka słodka mielona, 20 g, ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie wskazanych partii produktu „Mielonka tyrolska” ze względu ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wycofanie produktów pn. ,,SER KORYCIŃSKI SWOJSKI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”, wszystkie rodzaje.

Dział: Aktualności

Dwa rodzaje produktów w puszkach wymienione poniżej są wycofywane z obrotu w Polsce. Ze względu na niewłaściwą jakość opakowania (puszki) tzn. brak hermetycznego zamknięcia i możliwość wycieku zawartości, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Dział: Aktualności

Na podstawie badań przeprowadzonych przez władze Austrii stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2779 ± 1034 µg/kg) w partii oleju z ryżu objętej komunikatem. Na podstawie tych wyników badań władze Austrii uznały tę partię oleju za produkt niebezpieczny.

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie wskazanych partii produktu „Hamburger XXL drobiowo-wieprzowy” oraz „Hamburger drobiowy” ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Dobrowolne wycofanie 3 partii produktów pn. „Frupp Jabłko”, „Frupp Kids jabłko – marakuja”, „Frupp Kids jabłko – jagoda”.

Dział: Aktualności

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Listeria monocytogenes w partii produktu pn. ,,Boczek wędzony” Kraina Wędlin.

Dział: Aktualności