Reklama

Parse error in downloaded data

Aktualności

Burmistrz Gminy Mosina bez wotum zaufania oraz absolutorium

Napisane przez AdamW
Oceń ten artykuł
(3 głosy)

W dniu dzisiejszym Radni Rady Miejskiej w Mosinie na nadzwyczajnej Sesji obradowali nad raportem o stanie gminy Mosina oraz sprawozdaniem finansowym za 2019 rok. Około godziny 20.30 Rada nie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. O 22.00 w wyniku głosowania Rada nie udzieliła Burmistrzowi absolutorium. Czy jesteśmy skazani na chaos w Gminie?

Sesja rozpoczęła się od debaty nad raportem. Głos zabierali zarówno mieszkańcy jak i radni. Na sali ze strony radnych padło wiele gorzkich słów. Burmistrz Przemysław Mieloch odpowiadał na wiele pytań i wyjaśniał wątpliwości. Radni docenili raport za obszerność i dużą poprawę względem roku poprzedniego. Najczęściej pojawiającym się zarzutem były kwestie związane  z inwestycjami oraz zasobami kadrowymi urzędu. Ostatecznie w głosowaniu radni nie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok7 maja 2018 roku została znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym. Wprowadziła nowy instrument prawny umożliwiający radzie gminy wyrażenie oceny pracy burmistrza. Tym instrumentem jest właśnie wotum zaufania.

Jest to konsekwencja oceny przez radę gminy przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie gminy, nad którym następnie jest przeprowadzona debata, po której następuje głosowanie nad udzieleniem gospodarzowi gminy wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Bezwzględna liczba głosów to „pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów”, czyli w prostszych słowach „więcej niż pół”.

Aby można było rozpocząć procedurę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza niezbędne jest nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach. W przypadku, gdy rada gminy nie podejmie uchwały o przeprowadzeniu referendum nieudzielenie wotum zaufania nie ma żadnych poważniejszych konsekwencji.

W zdecydowanej większości przypadków jest to jedynie opinia na temat sprawowania urzędu wójta, burmistrza czy prezydenta.

Po przerwie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe Gminy za 2019 rok. Zarówno sprawozdanie jak i budżet uzyskały pozytywna opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej czy Komisji budżetu i finansów . Sprawozdanie uzyskało poparcie 13 radnych i zostało przez radę przyjęte.projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rokOstatnim punktem, którym zajęli się radni było udzielenie absolutorium z wykonania budżetu. Tutaj doszło do sporej niespodzianki. Stosunkiem głosów 10 za udzieleniem, 6 przeciw i 5 wstrzymujących radni nie udzielili Burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi absolutorium.projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rokDecyzja radnych budzi zdziwienie. We wcześniejszym głosowaniu sprawozdanie i budżet zostało przyjęte, wszystkie organy wydały pozytywne opinie. Czy głosowanie nad absolutorium miało tylko podłoże polityczne i jest pokłosiem konfliktu na osi Burmistrz – Rada?

Nieważność uchwały o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi, może jeszcze podjąć Regionalna Izba Obrachunkowa, jeżeli stwierdzi niedopełnienie wymogów prawnych.

Jeżeli uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie zostanie zakwestionowana przez RIO – Rada Miejska w ciągu 14 dni będzie musiała zająć się uchwała dotyczącą ewentualnego referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Aby referendum było wiążące musi wziąć w nim udział co najmniej 60% mieszkańców gminy, którzy brali udział w ostatnich wyborach samorządowych.grafiki: mosina.esesja.plCzytany 237 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 sierpień 2020 23:42

6 komentarzy

 • Link do komentarza waldi piątek, 21 sierpień 2020 08:34 napisane przez waldi

  Bardzo ciekawa sytuacja się szykuje. Ciekawe czy radni poświęcą swoje stołki w imię dobra gminy. Żenujący to był spektakl.

  Raportuj
 • Link do komentarza Emil piątek, 21 sierpień 2020 00:08 napisane przez Emil

  Same cyrki. Za robotę się weźcie wszyscy. I radni i Burmistrz.

  Raportuj
 • Link do komentarza John piątek, 21 sierpień 2020 00:04 napisane przez John

  To najgorsza i najbardziej niekompetentną rada w historii. Brak słów...

  Raportuj
 • Link do komentarza Jolka piątek, 21 sierpień 2020 00:02 napisane przez Jolka

  Ale co to da? Tylko chaos wprowadzi dodatkowy. Kolejne pieniądze wydane na referendum... Zupełny absurd. Gmina rządzili wiele gorsi i takich cyrków nie było.

  Raportuj
 • Link do komentarza Jestem_za piątek, 21 sierpień 2020 00:00 napisane przez Jestem_za

  Burmistrz sam sobie zapracował na taki wynik...

  Raportuj
 • Link do komentarza Mieszkaniec czwartek, 20 sierpień 2020 23:54 napisane przez Mieszkaniec

  Ooo...
  Grubo!

  Raportuj

Skomentuj